Công Thức

Web tính điểm trung bình môn Đại Học Online

Trong hệ thống giáo dục đại học, việc học tập được theo hình thức tín chỉ. Mỗi môn học sẽ có một số tín chỉ khác nhau, với một số môn học là 2 tín chỉ, còn một số khác là 3 hoặc 4 tín chỉ. Số lượng tín chỉ càng nhiều, tức là môn học đó sẽ càng được coi là trọng số cao khi tính điểm trung bình tích luỹ cho sinh viên. Nhiều sinh viên đều biết cách tính điểm trung bình tích luỹ từ năm đầu tiên của họ tại đại học, vì điểm trung bình tích luỹ là yếu tố quan trọng quyết định xếp hạng tốt nghiệp của sinh viên. Nếu bạn chưa hiểu rõ về cách tính điểm trung bình môn đại học , hãy tham khảo các thông tin web tính điểm trung bình môn đại học trong bài viết này của weescape.vn để có thêm những kiến thức bổ ích nhé !

Web tính điểm trung bình môn Đại Học Online

Tín chỉ là gì?

Tín chỉ là đại lượng xác định khối lượng kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo các hình thức dạy  học và được xác định như sau :

 • Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ thực hành bằng 02 tiết thực hành và 01 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra đánh giá.

Tín chỉ là gì?

Ngoài ra, số lượng tín chỉ của mỗi môn học cũng quan trọng trong việc tính điểm trung bình tích luỹ của sinh viên, vì nó quyết định trọng số của môn học đó trong tổng điểm của sinh viên. Đa số sinh viên trong đại học đều nắm rõ cách tính điểm trung bình tích luỹ ngay từ năm nhất, vì đây là yếu tố quan trọng trong việc xếp loại tốt nghiệp.

Cách tính điểm trung bình môn đại học

Cách tính điểm trung bình tích lũy

Để tính điểm trung bình tích lũy theo tín chỉ, chúng ta cần tính tổng điểm từng môn đã học, sau đó nhân với số tín chỉ từng môn. Tổng kết tổng điểm này với tổng số tín chỉ của tất cả các môn. Kết quả cuối cùng sẽ được tính dựa trên công thức sau: (Tổng điểm từng môn * số tín chỉ từng môn) / tổng số tín chỉ. Kết quả sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Lưu ý rằng, điểm trung bình tích lũy sẽ được tính tổng hợp cho toàn bộ học kỳ mà không tính riêng từng học kỳ.

Cách tính điểm trung bình môn đại học

Trong đó:

 • A là điểm trung bình chung điểm trung bình tích lũy
 • ai là điểm học phần thứ i
 • ni là số tín chỉ học phần thứ i
 • n là tổng số học phần.

Lưu ý: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng không tính điểm trung bình.

Cách quy đổi điểm sang hệ số 4

Để tính đầy đủ điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy cho mỗi sinh viên, cần theo hệ thống tín chỉ. Mỗi học phần được đánh giá với một mức điểm chữ. Những mức điểm này sau đó sẽ được chuyển đổi sang dạng điểm số theo cách sau:

 • Từ 4.0 – dưới 5.0 được quy sang điểm chữ là D và theo hệ số 4 sẽ được 1.0.
 • Từ 5.0 đến dưới 5.5 quy sang điểm chữ là D+ và hệ số 4 là 1.5.
 • Từ 5.5 đến dưới 6.5 quy sang điểm chữ là C và hệ số 4 là 2.0
 • Từ 6.5 đến dưới 7.0 quy sang điểm chữ là C+ và hệ số 4 là 2.5.
 • Từ 7.0 đến dưới 8.0 quy sang điểm chữ là B và hệ số 4 là 3.0
 • Từ 8.0 đến dưới 8.5 quy sang điểm chữ là B+ và hệ số 4 là 3.5.
 • Từ 8.5 đến dưới 9.0 quy sang điểm chữ là A và hệ số 4 là 3.7.
 • Từ 9.0 trở lên quy sang điểm chữ là A+ và hệ số 4 là 4.0.

Ví dụ cách tính điểm trung bình môn ở đại học

Việc tính điểm trung bình tích luỹ tại đại học theo tín chỉ thực sự rất đơn giản. Khi bạn đã có được điểm trung bình và số tín chỉ của mỗi môn học, bạn chỉ cần nhân điểm trung bình của mỗi môn với số tín chỉ tương ứng, sau đó tổng cả các kết quả, rồi chia cho tổng số tín chỉ. Ví dụ :

 • Môn A: 8.0 – 2 tín chỉ
 • Môn B: 9.2 – 2 tín chỉ
 • Môn C: 8.5 – 3 tín chỉ
 • Môn D: 6.0 – 3 tín chỉ

Nếu bạn có 4 môn học với điểm trung bình lần lượt là 8.0, 9.2, 8.5, và 6.0 và số tín chỉ lần lượt là 2, 2, 3, và 3, điểm trung bình tích luỹ của bạn sẽ là (8.02 + 9.22 +8.53 + 6.03)/(2+2+3+3) = 7.79.

Web tính điểm trung bình môn đại học online

Để có thể Tính điểm trung bình môn đại học online bạn hãy truy cập vào :

 • https://technhanh.com/tinh-diem-trung-binh-mon

Web tính điểm trung bình môn đại học online

 • Nhập điểm hệ số 1, hệ số 2, hệ số 3
 • Nếu có nhiều điểm trong mỗi hệ số thì các điểm ngăn cách nhau bởi dấu phẩy hoặc xuống dòng.
 • Nếu điểm là số thập phân thì sử dụng dấu chấm (ví dụ: 6.5, 8.5)
 • Điểm được tính theo thang 10, giá trị cho phép chỉ trong khoảng từ 0-10

Video hướng dẫn Web tính điểm trung bình môn Đại Học Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button