Thẻ bài

Thẻ bài

50.000 VNĐ
WE points: 250 pt

Thẻ bài

Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 80% thẻ common vào 20% thẻ rare. Thẻ bài sẽ…
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 80% thẻ common vào 20% thẻ rare. Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We Escape. Quà lưu niệm dành cho hạng mức thẻ từ Silver trở lên.
xem thêm
50.000 VNĐ
WE points: 250 pt
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 80% thẻ common vào 20% thẻ rare. Thẻ bài sẽ…
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 80% thẻ common vào 20% thẻ rare. Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We Escape. Quà lưu niệm dành cho hạng mức thẻ từ Silver trở lên.
xem thêm

Cách thức mua hàng

...
Liên lạc qua Hotline để kiểm tra số lượng hàng tại các cơ sở của We Escape
Hotline: 024 7774 4888
...
Mua hàng trực tiếp bằng tiền từ Ví We Escape hoặc WE Points tại các cơ sở của We Escape