Thẻ bài ngàn năm

Thẻ bài ngàn năm

300.000 VNĐ
WE points: 1500 pt

Thẻ bài ngàn năm

Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 70% rare - 20% super rare - 10% god Thẻ bài…
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 70% rare - 20% super rare - 10% god Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We Escape Quà lưu niệm dành cho hạng thẻ Diamond
xem thêm
300.000 VNĐ
WE points: 1500 pt
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 70% rare - 20% super rare - 10% god Thẻ bài…
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 70% rare - 20% super rare - 10% god Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We Escape Quà lưu niệm dành cho hạng thẻ Diamond
xem thêm

Cách thức mua hàng

...
Liên lạc qua Hotline để kiểm tra số lượng hàng tại các cơ sở của We Escape
Hotline: 024 7774 4888
...
Mua hàng trực tiếp bằng tiền từ Ví We Escape hoặc WE Points tại các cơ sở của We Escape