Thẻ bài đen

Thẻ bài đen

100.000 VNĐ
WE points: 500 pt

Thẻ bài đen

Bạn nhận được một lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 50% common - 40% rare - 10% super rare Thẻ…
Bạn nhận được một lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 50% common - 40% rare - 10% super rare Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We Escape. Quà lưu niệm dành cho hạng mức thẻ thừ Gold trở lên
xem thêm
100.000 VNĐ
WE points: 500 pt
Bạn nhận được một lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 50% common - 40% rare - 10% super rare Thẻ…
Bạn nhận được một lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 50% common - 40% rare - 10% super rare Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We Escape. Quà lưu niệm dành cho hạng mức thẻ thừ Gold trở lên
xem thêm

Cách thức mua hàng

...
Liên lạc qua Hotline để kiểm tra số lượng hàng tại các cơ sở của We Escape
Hotline: 024 7774 4888
...
Mua hàng trực tiếp bằng tiền từ Ví We Escape hoặc WE Points tại các cơ sở của We Escape