Thẻ bài Bạch Kim

Thẻ bài Bạch Kim

150.000 VNĐ
WE points: 750 pt

Thẻ bài Bạch Kim

Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 20% common - 50% rare - 25% super rare - 5%…
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 20% common - 50% rare - 25% super rare - 5% god Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We escape Quà lưu niệm dành cho hạng thẻ từ Platinum trở lên
xem thêm
150.000 VNĐ
WE points: 750 pt
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 20% common - 50% rare - 25% super rare - 5%…
Bạn nhận được 1 lượt rút thăm 1 thẻ bài với xác suất 20% common - 50% rare - 25% super rare - 5% god Thẻ bài sẽ được rút thăm trực tiếp tại quầy ở các cơ sở của We escape Quà lưu niệm dành cho hạng thẻ từ Platinum trở lên
xem thêm

Cách thức mua hàng

...
Liên lạc qua Hotline để kiểm tra số lượng hàng tại các cơ sở của We Escape
Hotline: 024 7774 4888
...
Mua hàng trực tiếp bằng tiền từ Ví We Escape hoặc WE Points tại các cơ sở của We Escape