Lottery Ticket

Lottery Ticket

250.000 VNĐ
WE points: 1250 pt

Lottery Ticket

Bạn nhận được 1 Lottery Ticket . Để sử dụng Lottery Ticket bạn vui lòng mang đến các cơ sở để đổi…
Bạn nhận được 1 Lottery Ticket . Để sử dụng Lottery Ticket bạn vui lòng mang đến các cơ sở để đổi lấy số may mắn trước 18h30 thứ 6 hàng tuần Quà lưu niệm có giá trị cho đến khi sử dụng
xem thêm
250.000 VNĐ
WE points: 1250 pt
Bạn nhận được 1 Lottery Ticket . Để sử dụng Lottery Ticket bạn vui lòng mang đến các cơ sở để đổi…
Bạn nhận được 1 Lottery Ticket . Để sử dụng Lottery Ticket bạn vui lòng mang đến các cơ sở để đổi lấy số may mắn trước 18h30 thứ 6 hàng tuần Quà lưu niệm có giá trị cho đến khi sử dụng
xem thêm

Cách thức mua hàng

...
Liên lạc qua Hotline để kiểm tra số lượng hàng tại các cơ sở của We Escape
Hotline: 024 7774 4888
...
Mua hàng trực tiếp bằng tiền từ Ví We Escape hoặc WE Points tại các cơ sở của We Escape