We Escape - Trò chơi nhập vai giải đố 5D

Quyền lợi thành viên

Tổng chi tiêu > 0 VNĐ

1618765107550.png
Tích điểm khi thanh toán
Được tích điểm dựa vào giá trị hóa đơn. 10k = 1 điểm
1618765123395.png
Đi 1 tặng 1 vào ngày thứ 2 và thứ 3 (WE)
- Voucher dành cho 1 team chơi các phòng We Escape - Tối đa 4 vouchers/tháng
1618764911822.png
WE Wallet + 15%
Tặng 15% khi nạp bất cứ mệnh giá nào vào WE Wallet

Tổng chi tiêu > 2.000.000 VNĐ

1618765107550.png
Tích điểm khi thanh toán
Được tích điểm dựa vào giá trị hóa đơn. 10k = 1 điểm
1618764911822.png
WE Wallet + 15%
Tặng 15% khi nạp bất cứ mệnh giá nào vào WE Wallet
1618764656605.png
Đi 1 tặng 1 trong tuần (WE)
- Đi 1 tặng 1 dành cho tất cả các ngày trong tuần cho cả team. - Chỉ áp dụng cho các phòng chơi We Escape
1618764490657.png
Bốc 1 thẻ bài khi chiến thắng
- Bốc 1 thẻ bài khi chiến thắng suất 1 tiếng - Bốc 2 thẻ bài khi chiến thắng suất 2 tiếng hoặc ca đêm
1618764944810.png
Free 100% vào ngày sinh nhật chủ thẻ
- Free 100% vào ngày sinh nhật chủ thẻ - Dành cho 1 người (chủ thẻ)

Tổng chi tiêu > 20.000.000 VNĐ

161876450943.png
Bốc 2 thẻ bài khi chiến thắng
- Bốc 2 thẻ bài khi chiến thắng suất 1 tiếng - Bốc 3 thẻ bài khi chiến thắng suất 2 tiếng hoặc ca đêm
1618764927799.png
WE Wallet + 25%
Tặng 25% khi nạp bất cứ mệnh giá nào vào WE Wallet
1618765152449.png
1.5 x Tích điểm khi thanh toán
Được tích điểm dựa vào giá trị hóa đơn. 10k = 1.5 điểm
1618764634738.png
Đi 1 tặng 1 cả tuần (WE)
- Đi 1 tặng 1 dành cho cả tuần cho cả team. - Chỉ áp dụng cho các phòng chơi We Escape
1618764559981.png
Ưu tiên đặt trước các phòng mới
Ưu tiên đặt trước các phòng mới
1618764751705.png
Con mắt ngàn năm Vàng
Con mắt ngàn năm Vàng
1618764786432.png
Đồng sở hữu thẻ (tối đa 2 người)
Đồng sở hữu thẻ (tối đa 2 người)
1618764944810.png
Free 100% vào ngày sinh nhật chủ thẻ
- Free 100% vào ngày sinh nhật chủ thẻ - Dành cho 1 người (chủ thẻ)

Tổng chi tiêu > 40.000.000 VNĐ

1618764524855.png
Bốc 3 thẻ bài khi chiến thắng
- Bốc 3 thẻ bài khi chiến thắng suất 1 tiếng - Bốc 4 thẻ bài khi chiến thắng suất 2 tiếng hoặc ca đêm
1618764927799.png
WE Wallet + 25%
Tặng 25% khi nạp bất cứ mệnh giá nào vào WE Wallet
1618765169215.png
2 x Tích điểm khi thanh toán
Được tích điểm dựa vào giá trị hóa đơn. 10k = 2 điểm
1618764624757.png
Đi 1 tặng 1 trong tuần (WE+WEX)
- Đi 1 tặng 1 dành cho tất cả các ngày trong tuần cho cả team. - Áp dụng cho các phòng chơi We Escape + WEX
1618764559981.png
Ưu tiên đặt trước các phòng mới
Ưu tiên đặt trước các phòng mới
1618764767857.png
Con mắt ngàn năm Bạch Kim
Con mắt ngàn năm Bạch Kim
1618764804908.png
Đồng sở hữu thẻ (tối đa 4 người)
Đồng sở hữu thẻ (tối đa 4 người)
1618764959191.png
One Day Pass cho sinh nhật chủ thẻ
- One Day Pass cho sinh nhật chủ thẻ - Dành cho 1 team 2-8 người.
1618764884981.png
Ultimate Hint (WE)
Ultimate Hint (WE)

Tổng chi tiêu > 80.000.000 VNĐ

1618764536254.png
Bốc 4 thẻ bài khi chiến thắng
- Bốc 4 thẻ bài khi chiến thắng suất 1 tiếng - Bốc 5 thẻ bài khi chiến thắng suất 2 tiếng hoặc ca đêm
1618764927799.png
WE Wallet + 25%
Tặng 25% khi nạp bất cứ mệnh giá nào vào WE Wallet
1618765169215.png
2 x Tích điểm khi thanh toán
Được tích điểm dựa vào giá trị hóa đơn. 10k = 2 điểm
1618764614965.png
Đi 1 tặng 1 cả tuần (WE+WEX)
- Đi 1 tặng 1 dành cho tất cả các ngày trong tuần cho cả team. - Áp dụng cho các phòng chơi We Escape+WEX
1618764580262.png
FREE Suất chơi đặc biệt cho các phòng mới
FREE Suất chơi đặc biệt cho các phòng mới
1618764735350.png
Con mắt ngàn năm Kim Cương
Con mắt ngàn năm Kim Cương
1618764820454.png
Đồng sở hữu thẻ (tối đa 8 người)
Đồng sở hữu thẻ (tối đa 8 người)
1618764959191.png
One Day Pass cho sinh nhật chủ thẻ
- One Day Pass cho sinh nhật chủ thẻ - Dành cho 1 team 2-8 người.
1618764837335.png
Ultimate Hint (WE+WEX)
Ultimate Hint (WE+WEX)
1618764712911.png
Số điện thoại chăm sóc riêng 24/7
Số điện thoại chăm sóc riêng 24/7