We Escape - Trò chơi nhập vai giải đố 5D

Quyền lợi thành viên

Tổng chi tiêu > 0 VNĐ

1564158067340.png
Đổi phần thưởng cơ bản
Sử dụng điểm thưởng để đổi/mua các phần thưởng trong gói cơ bản

Tổng chi tiêu > 5.000.000 VNĐ

1564158089572.png
Đổi phần thưởng cao cấp
Sử dụng điểm thưởng để đổi/mua các ưu đãi riêng cho các hạng thẻ cao cấp
1564158108546.png
Phần thưởng khi chiến thắng
Nhận được phần thưởng từ We Escape mỗi khi chiến thắng

Tổng chi tiêu > 15.000.000 VNĐ

1564158108546.png
Phần thưởng khi chiến thắng
Nhận được phần thưởng từ We Escape mỗi khi chiến thắng
1564158165238.png
Đổi phần thưởng cao cấp (độc quyền)
Sử dụng điểm thưởng để mua/đổi các ưu đãi cao cấp (độc quyền) dành cho các mức thẻ cao cấp
1564158238617.png
Giảm 10% các thử thách
Nhận được giảm giá 10% dành cho các thử thách
1564158269172.png
Nhân 1,5 lần điểm thưởng
Nhận được nhiều điểm thưởng hơn với tỉ lệ 1,5 cho mỗi lần tích điểm khi chơi

Tổng chi tiêu > 25.000.000 VNĐ

1564158108546.png
Phần thưởng khi chiến thắng
Nhận được phần thưởng từ We Escape mỗi khi chiến thắng
1564158305562.png
Đổi phần thưởng VIP (độc quyền)
Sử dụng điểm thưởng để mua/đổi lấy các ưu đãi độc quyền dành cho hạng thẻ Platinum
1564158330975.png
Giảm 20% các thử thách
Nhận được giảm giá 20% dành cho các thử thách
1564158392645.png
5 vouchers 100% mỗi năm
Nhận được 5 vouchers free 100% cho 1 thử thách hàng năm (không áp dụng cuối tuần và ngày lễ)
1564158508693.png
1 vé dự event đặc biệt
Nhận được 1 vé mời tham dự event đặc biệt của We Escape trong năm
1564158530501.png
Nhân 2 điểm thưởng
Nhận được nhiều điểm thưởng hơn với tỉ lệ nhân 2 cho mỗi lần tích điểm khi chơi