Tips and Trick

How to bold text in Notepad++ and make text bold in Notepad++ ?

You are using Notepad++ and are very satisfied with the features this software provides. However, there are some Notepad++ functions that you do not know how to use, such as “How to bold text in Notepad++?” Please refer to the article below on weescape.vn for more information!

How to bold text in Notepad++ and make text bold in Notepad++ ?

Can you make text bold in Notepad++?

In professional text editing software like Word and WordPad, you can perform actions such as make text bold and italicizing text. These tools also have many other formatting options, such as changing font size.

In Notepad++, which is a simple text editing program, there are no formatting options available. However, Notepad++ is still very useful in other situations. So, to answer the question “Can you make text bold in Notepad++?“, the answer is “No.”

How to bold text in Notepad++ ?

If you have set the Language to HTML in Notepad++, your text may appear bold due to your style settings. You can change this setting by going to Settings > Style Configurator > Language: HTML > Style: DEFAULT, which has the Bold font style selected by default. Alternatively, you can choose a language of Normal Text instead of an empty User Defined Language to avoid any styling. However, since you intentionally chose the HTML language, it is assumed that you wanted to apply styling to help with the editing of the HTML. In my opinion, changing the style settings is a better solution than selecting a user-defined language with no styling defined.

How to bold text in Notepad++ ?

Here is a guide for those who are stubborn and believe that Notepad++ can make text bold :

Yes, just add:

[b]Bold[/b], and it'll be bold text 
[I]Italics[/i], and it'll be italicized

Like this:

  • Bold
  • Italics

You can also make bold italics by doing this:

[b][i]Bold italics[/b][/i]

Like this:

  • Bold italics

Commands in Notepad++ Basic

Save Ctrl + S
Save as a copy Ctrl + Alt + S
Close tab Ctrl + W
In Ctrl + P
Exit the app Alt + F4
Function Shortcut keys
Undo Ctrl + Z
Undo previous change Ctrl + Y
Cut Ctrl + X
Copy Ctrl + C
Paste Ctrl + V
Erase Of the
Select all Ctrl + A
Increase line spacing Tab
Reduce line spacing Shift + Tab
Convert from lowercase to uppercase Ctrl + Shift + U
Convert from uppercase to lowercase Ctrl + U
Double current line Ctrl + D
Split line Ctrl + I
Combine lines Ctrl + J
Move current line up Ctrl + Shift + Up
Move current line down Ctrl + Shift + Down
Insert current blank line on top Ctrl + Alt + Enter
Insert current blank line below Ctrl + Alt + Shift + Enter
Edit column Alt + C
Function Shortcut keys
Search Ctrl + F
Search in files Ctrl + Shift + F
Search more F3
Searching for previous files Shift + F3
Select and continue searching Ctrl + F3
Select and search previous files Ctrl + Shift + F3
Replace Ctrl + H
Advanced search Ctrl + Alt + I
Go to…line Ctrl + G

Video How to bold text in Notepad++ ?

Xavier Diaz

Trong thế giới đầy tri thức và sự phát triển không ngừng, tôi, Xavier Diaz, mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với mọi người. Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi tự hào là một người luôn đam mê học hỏi và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Được sinh ra tại Washington, Hoa Kỳ, tôi đã trải qua nhiều thử thách và trưởng thành nhờ vào sự học hỏi và trau dồi bản thân. Tôi tin rằng mỗi người đều có tiềm năng để phát triển và vươn tới những mục tiêu lớn lao, chỉ cần họ có đam mê, sự kiên trì và khát khao học hỏi. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi mong muốn lan tỏa cho mọi người, bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình một cách sáng tạo và đầy tính nhân văn. Với niềm đam mê văn học và thơ ca, tôi mong muốn truyền cảm hứng và khơi gợi những cảm xúc tinh tế nhất từ những tác phẩm của mình. Cùng tôi khám phá và truyền đạt những giá trị đích thực của cuộc sống, đồng hành và học hỏi từ những người xung quanh để chúng ta cùng vươn tới những giá trị cao đẹp nhất trong cuộc sống này.

Related Articles

Back to top button