Là Gì

ADP Non-farm Employment Change là gì ?

ADP Non-farm Employment Change đây là một thuật ngữ khinh tế của Hoa Kỳ vậy chi tiết về thuật ngữ này như thế nào hãy cùng tham khảo chi tiết bên dưới đây với weescape.vn nhé !

ADP Non-farm Employment Change

ADP Non-farm Employment Change là gì ?

ADP Non-farm Employment Change là một báo cáo hàng tháng về dữ liệu kinh tế theo dõi mức độ việc làm tư nhân phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ. Báo cáo này được xuất bản bởi Automatic Data Processing, một công ty xử lý bảng lương cho khoảng 1/5 tổng số cá nhân làm việc trong khu vực tư nhân ở Hoa Kỳ. Báo cáo việc làm quốc gia ADP còn được gọi là Báo cáo việc làm ADP hoặc Báo cáo việc làm ADP.

ADP Non-farm Employment Change là gì ?

  • ADP Non-farm Employment Change là báo cáo hàng tháng về dữ liệu kinh tế theo dõi việc làm tư nhân phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ
  • Báo cáo việc làm của ADP được đưa ra vào năm 2006.
  • Automatic Data Processing Inc., công ty phát hành báo cáo, xử lý bảng lương cho khoảng 1/5 tổng số cá nhân làm việc tư nhân ở Hoa Kỳ
  • ADP Non-farm Employment Change được xem như một bản xem trước hữu ích cho báo cáo tình hình việc làm chi tiết hơn của Cục Thống kê Lao động.
  • ADP Non-farm Employment Change được chia thành bốn bản phát hành riêng biệt.

Tìm hiểu thêm về ADP Non-farm Employment Change

Nếu ở Hoa Kỳ bạn không phải là người tự kinh doanh hoặc là nhân viên chính phủ, thì rất có thể bảng sao kê lương của bạn được xử lý bởi Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động ( ADP ). Công ty xử lý bảng lương cho khoảng 1/5 việc làm tư nhân của Hoa Kỳ, đặt công ty vào vị trí duy nhất để khảo sát các xu hướng trong thị trường lao động của quốc gia .

Tìm hiểu thêm về ADP Non-farm Employment Change

ADP thu thập dữ liệu thông qua các dịch vụ trả lương và quản lý lợi ích mà nó cung cấp cho các công ty. Nó đưa ra các báo cáo về những phát hiện của mình thông qua quan hệ đối tác với Moody’s Analytics .

Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP được công bố hai ngày trước báo cáo tình hình việc làm của Cục Thống kê Lao động , được cung cấp vào Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. Các nhà đầu tư và các nhà kinh tế xem báo cáo ADP như một bản xem trước của việc phát hành dữ liệu chi tiết và toàn diện hơn của chính phủ.

Chi tiết về ADP Non-farm Employment Change là gì ?

Phương pháp của Báo cáo việc làm quốc gia của ADP được quản lý bởi Moody’s Analytics. Báo cáo được chia thành bốn bản phát hành riêng biệt, sử dụng các số liệu được điều chỉnh theo mùa . Mỗi báo cáo cung cấp các thông tin sau:

Chi tiết về Non-farm Employment Change 

  1. Bản chụp nhanh toàn quốc cho thấy sự thay đổi về số lượng bảng lương của công ty, đồng thời chia nhỏ sự thay đổi đó theo quy mô và lĩnh vực kinh doanh.
  2. Các doanh nghiệp nhỏ : Phân tích sự thay đổi trong bảng lương theo quy mô (nhỏ và rất nhỏ) và ngành rộng (cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ).
  3. Nhượng quyền thương mại : Phân tích những thay đổi trong việc làm nhượng quyền thương mại theo ngành, chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn và bất động sản .
  4. Đánh giá khu vực về xu hướng việc làm, nêu bật những thay đổi ở sáu tiểu bang (California, New York, New Jersey, Texas, Florida và Illinois), với sự cố về ngành và ngành.

Video chi tiết về ADP Non-farm Employment Change

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button