TH

ลี น่า จัง คือ ใคร ? หลังเกิดดราม่า แพรรี่ถูกดึงวิกผม

ลี น่า จัง คือ ใคร ? หลังเกิดดราม่า แพรรี่ถูกดึงวิกผม คำถามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการการเมืองไทยอย่างกว้างขวาง ลี น่า จังเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างถี่ถ้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความเป็นมาของชื่อนี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองของไทย โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่สมดุลของสังคม ด้วยความที่ลี น่า จังเป็นบุคคลสาธารณะที่เข้าสู่วงการการเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน การศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของชื่อนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก . โปรดดูบทความด้วย weescape.vn !

I. บทนำ ลี น่า จัง

ข่าวการเมืองที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยเป็นเรื่องราวของ “ลี น่า จัง” ชื่อที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการการเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง ลี น่า จังเคยลงสมัครตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ไม่เคยได้รับการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของเธอกลายเป็นข่าวสารหลากหลาย เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย และเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทีมงานของเธอ โดยทั้งหมดนี้ได้ทำให้ชื่อของ “ลี น่า จัง” เป็นประเด็นการพูดคุยและวิจารณ์อย่างแพร่หลายในสังคมไทย

ในบทคัดย่อ จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของลี น่า จัง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเธอในตำแหน่งการเมือง รวมถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของเธอกลายเป็นข่าวสารในสื่อมวลชน โดยเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทีมงานของเธอ โดยท้าทายให้ผู้อ่านได้รู้จักลี น่า จัง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเธอในระดับการเมืองของประเทศไท

II. ประวัติ ลี น่า จัง

ลี น่า จัง (Leena Jung) เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ที่เมืองสงขลา แต่เติบโตและศึกษาในกรุงเทพมหานคร ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนมารีย์วิทยาลัย และเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาการการประกันภัย ปัจจุบันเป็นนักการเมืองและนักกิจกรรมสังคมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ในช่วงวัยเรียน ลี น่า จังเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นพิเศษในวงการว่ายน้ำ ได้รับรางวัลมากมาย และได้แทงบัตรเข้าร่วมการแข่งขันละครนักเลงของช่อง 3 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสู่การเป็นตัวแทนฝ่ายในวงการบันเทิง

หลังจากสำเร็จการศึกษา ลี น่า จังได้ทำงานในหลายสายงาน เช่น ด้านการเงิน และบริหารธุรกิจ ก่อนที่จะมาเป็นนักการเมือง เธอได้เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดสินค้าบริษัทฟิลิปส์เอ็กซ์เพรส ออนไลน์แคปปิตอล และเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดทีมชาติฟุตบอลไทย

1. การเรียนการสอนและการทำงาน

ลีน่าจังได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้ทำการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลังจากศึกษาจบ ลีน่าจังเริ่มทำงานในธุรกิจคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย

2. การเข้าชมรมนิสิต

ลีน่าจังมีความสนใจในการเข้าชมรมนิสิตและมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมด้านการเรียนการสอน กีฬา และศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนี้ เธอยังเคยเป็นสมาชิกในชมรมนิสิตวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE) ซึ่งเป็นชมรมนิสิตที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน ลีน่าจังได้เข้าร่วมการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ดำเนินการหลักของพรรคพลังแผ่นดินไทย

  • ในปี พ.ศ. 2550 ลีน่าจังได้เข้าร่วมการเมืองโดยการลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคมัชฌิมาธิปไตยเพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่พรรคไม่ได้สนับสนุนเสียงเลือกตั้งของเขา ซึ่งผลักดันให้เธอฟ้องร้องประชาชน ประชั้นเลี่ยวไพรัตน์ หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย และทางศาลได้ตัดสินให้เธอได้รับเงินค่าเสียหายราว 5 ล้านบาท
  • ในปี พ.ศ. 2551 ลีน่าจังได้ลงสมัครเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สมบูรณ์ ซึ่งได้แก่การเดินตกคลองแสนแสบและเหตุการณ์ทีมงานหาเสียงตกน้ำเสียชีวิต จากการลงพื้นที่หาเสียงในริมคลองสามวาตะวันตก
  • ในปี พ.ศ. 2552 ลีน่าจังได้ลงสมัครเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
  • ในปี พ.ศ. 2557 ลีน่าจังได้ลงสมัครเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร แต่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

III. การเข้าร่วมการเมือง

ในปี พ.ศ. 2549 ลีน่าจังลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 142 กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

1. การลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคและการฟ้องร้อง

ในปี พ.ศ. 2550 ลีน่าจังประสงค์จะลงสมัครส.ส. จึงได้เข้าเป็นสมาชกพรรคมัชฌิมาธิปไตย แต่พรรคไม่สนับสนุน ลีนาจึงฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 5 ล้านบาทจากประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หัวหน้าพรรค ซึ่งศาลได้ยกฟ้อง จึงย้ายไปลงสมัครในนามพรรคพลังแผ่นดินไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

2. การลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2551 ลีนาจังลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้ง ได้หมายเลข 7 แต่มีเหตุการณ์เดินตกคลองแสนแสบและเกิดเหตุทีมงานหาเสียงจมน้ำเสียชีวิต โดยการลงพื้นที่หาเสียงบริเวณริมคลองสามวาตะวันตก หมู่ที่ 3 ซึ่งทีมงานก็ลงไปว่ายน้ำที่บริเวณคลองดังกล่าว ซึ่งกว้างประมาณ 20 เมตร และลึกประมาณ 4 เมตร

3. การลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งใน พ.ศ. 255

ในปี พ.ศ. 2551 ลีน่าจังได้ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งโดยได้รับหมายเลข 7 แต่มีเหตุการณ์เด่นเกิดขึ้นทั้งการเดินตกคลองแสนแสบและเกิดเหตุทีมงานหาเสียงจมน้ำเสียชีวิต การเดินตกคลองแสนแสบเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เมื่อลีนาจังเดินเข้าไปตามริมคลองแสนแสบเพื่อเข้าชมชุมชนและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้งหมู่ที่ 3 ตำบลสามวาตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ลีนาจังสนใจ แต่เมื่อเดินเข้าไปในระยะทางประมาณ 50 เมตร ลีนาจังเหลือบพลาดตกคลอง

เหตุการณ์นี้ทำให้ลีนาจังต้องนั่งรอช่วงเวลานานเพื่อคอยให้คนมาช่วยเหลือ เมื่อมีคนมาช่วยถึงถึงเวลาเย็นแล้วทีมงานของลีนาจังที่ลงไปหาเสียงในริมคลองก็ต้องการว่ายน้ำกลับเข้ามาที่ทางออกจากคลอง แต่เนื่องจากคลองมีความลึกประมาณ 4 เมตร ทำให้ทีมงานไม่สามารถว่ายน้ำกลับเข้ามาได้ และบางคนก็ต้องถูกยกขึ้นมาจากคลองด้วยการใช้เครื่องมือช่วย

แต่ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2552 ลีน่าจังกลับมาลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหลังจากการลาออกของ อภิรักษ์ โกษะโยธิน โดยได้รับหมายเลข 3 ในบัตรเลือกตั้ง แต่เสียอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับเลือกตั้ง การไม่ได้รับเลือกตั้งนี้เป็นเหตุให้ลีน่าจังเกิดความผิดหวังและทุกข์ใจ แต่ก็ไม่ทำให้เธอท้อแท้เพราะเธอยังคงมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งที่เธอเชื่อมั่นเสมอไป

ในปี พ.ศ. 2557 ลีน่าจังได้ลงสมัครเป็นส.ว. กรุงเทพฯ หมายเลข 3 และติดป้ายประกาศหาเสียงว่าจะลดกองทุนน้ำมันลงและจะประกาศราคาน้ำมันเบนซินลิตรละ 20 บาท อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งเป็นเหตุผลในการถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้ง

นอกจากการเข้าร่วมการเมืองแล้ว ลีน่าจังยังเป็นผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียงในวงการโดยเฉพาะการทำงานที่เป็นเจ้าของและบ

IV. เหตุการณ์เกี่ยวกับลี น่า จัง

การทำร้ายร่างกายของลี น่า จังเกิดขึ้นไม่ครั้งเดียว โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เธอถูกชายฉกรรจ์สาดปลาร้าใส่ขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานภายในห้างอินทราสแคร์ ย่านประตูน้ำ และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่เธอถูกชายฉกรรจ์บุกตบหน้าขณะกำลังเปิดประตูเหล็กหน้าบ้านย่านประตูน้ำ ทั้งนี้เหตุการณ์ทั้งสองครั้งนั้นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง

เหตุการณ์เดินตกคลองแสนแสบเกิดขึ้นในช่วงการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งในพ.ศ. 2551 โดยเมื่อทีมงานหาเสียงลงไปว่ายน้ำที่คลองสามวาตะวันตก หมู่ที่ 3 ลี น่า จังได้เดินตกคลองและเจอกับเหตุการณ์ที่ทีมงานหาเสียงตกคลองแล้วเสียชีวิตจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตของเธอเอง โดยสื่อมวลชนได้รายงานว่าเธอได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาจนต้องพบแพทย์รักษา

ทั้งการทำร้ายร่างกายและเหตุการณ์เดินตกคลองแสนแสบนี้ทำให้ชื่อของลี น่า จังกลายเป็นเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย และเป็นเหต

V. คำถามที่พบบ่อย

1. ลี น่า จัง คือใคร?

ลี น่า จัง คือนักการเมืองชาวไทยที่เคยเข้าร่วมการเมืองและลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายครั้ง ชื่อเต็มของเธอคือ ลีนาจัง วงศ์สกุล มีชื่อเล่นว่า “ลีน่า”

2. ลี น่า จัง ทำงานอะไร?

ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับงานที่ลี น่า จังทำอยู่ในปัจจุบัน แต่เธอมีประวัติการทำงานในฝ่ายบุคคลและฝ่ายการตลาดของบริษัทสื่อสารมวลชนชื่อดัง รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของร้านอาหารและคาเฟ่ในกทม.

3. ลี น่า จัง เข้าร่วมการเมืองมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

ลี น่า จังเริ่มเข้าร่วมการเมืองในปีพ.ศ. 2549 เมื่อลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา และต่อมาได้ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในหลายครั้ง อาทิเช่น พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ด้วย

4. ลี น่า จัง ถูกทำร้ายร่างกายในเหตุการณ์ไหน?

ลี น่า จังถูกทำร้ายร่างกาย 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ถูกชายฉกรรจ์สาดปลาร้าใส่ขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน ภายในห้างอินทราสแคร์ ย่านประตูน้ำ และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ลีน่าจังถูกชายฉกรรจ์บุกตบหน้าขณะกำลังเปิดประตูเหล็กหน้าบ้านย่านประตูน้ำ

5. เหตุการณ์เดินตกคลองแสนแสบเกี่ยวข้องกับลี น่า จังอย่างไร?

เหตุการณ์เดินตกคลองแสนแสบเกี่ยวข้องกับลี น่า จังเนื่องจากเธอได้ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2551 และมีเหตุการณ์เดินตกคลองแสนแสบเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เธอกำลังหาเสียงจากประชาชนในพื้นที่ริมคลองสามวาตะวันตก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงสูง ทำให้เกิดเหตุเจ็บป่วยและเสียชีวิตของทีมงานในครั้งนั้นด้วย

ลี น่า จัง คือ นักการเมืองไทยที่มีการเข้าร่วมการเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเข้าร่วมการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ลี น่า จัง ยังเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับการกีดกันในการเข้าร่วมการเมืองและการถูกทำร้ายร่างกายจนต้องลาอ

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย รวมทั้ง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ บางฉบับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Back to top button