Tổ chức Team building trong doanh nghiệp nhỏ làm sao để chuyên nghiệp

Tổ chức Team building trong doanh nghiệp nhỏ làm sao để chuyên nghiệp

Theo ông Trương Thành Chung - "Tổ chức team building trong hầu hết doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp, thường thực hiện theo kiểu thử - sai - điều chỉnh hoặc cùng nắm chỉ sao chép một cách máy móc từ các doanh nghiệp quy mô lớn hơn mà thôi”.

Thử - sai - điều chỉnh

Hầu hết các doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm đa số trong lực lượng lao động thế giới và đóng vai trò không thể thiếu trong sự thành công của những khu vực kinh tế quan trọng. Theo thống kê tại Việt Nam, có tới 96,81% doanh nghiệp thuộc nhóm vừa và nhỏ, trong số đó có tới 51,3% dưới 10 lao động - được định nghĩa là doanh nghiệp siêu nhỏ. Các doanh nghiệp này tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động, góp phần nâng cao tổng sản phẩm quốc nội, ảnh hưởng tích cực đến công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển nền kinh tế đất nước hiện nay. Chính vì thế mà hiệu quả vận hành cũng như chất lượng sản phẩm mà các doanh nghiệp siêu nhỏ tạo ra luôn là vấn đề được quan tâm.

Theo ý kiến của nhiều nhà quản lý, việc tổ chức team building là một trong những hình thức làm việc theo đội - nhóm là rất phù hợp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay. Tuy nhiên các doanh nghiệp siêu nhỏ này, lại thường chỉ mang tính chất gia đình và được quản trị theo kiểu thuận tiện nhất, cho nên hiệu quả vận hành bộ máy nhân sự chưa cao, chính vì thê mà việc tổ chức Team building cho nhân viên theo hình thức đội nhóm để giúp bộ máy nhân sự làm việc khoa học hơn, gia tăng hiệu quả và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài giữa các thành viên trong doanh nghiệp là rất khó khăn.

Mặc dù nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ khá nhiệt tình đầu tư vào các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội, cũng như tổ chức team-building, nhưng hiệu quả làm việc theo đội nhóm vẫn chưa như mong muốn.

Một bộ phận quản lý doanh nghiệp siêu nhỏ chưa được đào tạo bài bản về kiến thức kinh doanh và nhất là kỹ năng quản trị nhân sự trong điều kiện hội nhập quốc tế như hiện nay, cộng với tình trạng hạn chế về nguồn tài chính, dẫn đến việc tổ chức nhân sự theo hình thức đội - nhóm chưa đạt hiệu quả cao.

Ông Trần Hữu Việt (GĐ nhân sự Công ty TM Hồng Phúc) cho biết: “Môi trường làm việc của các doanh nghiệp siêu nhỏ thường linh động và chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, do không nhận dạng chính xác các yếu tố này một cách triệt để nên các nhà quản lý doanh nghiệp siêu nhỏ thường không có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho quá trình làm việc đội - nhóm của nhân viên”.

1536074598830.png Xem Thêm Thông Tin >>